Kalender

Nyheter

Velkomen til haustfest

   Les mer...

Allehelgensmesse av Egil Hovland

Bli med i prosjektkor med Egil Hovlands Allehelgensmesse    Les mer...

Prosjektkor med songar av Lina Sandell

  Bli med i prosjektkor og syng salmar og songar av Lina Sandell. ...   Les mer...

Konfirmasjons-datoer 2019 og 2020

Her kan du se når det er konfirmasjoner i Arna kyrkje i 2019 og 2020.    Les mer...

"Gud elskar ein glad gjevar"

Temagudstenester i Arna kyrkje våren 2018    Les mer...

Frans av Assisis bøn

Til 150-årsjubileet for Arna kyrkje laga elevar ved Ådnamarka skule eit stort e...   Les mer...

Omsorgsprisen til Hjartebanken

22. januar 2017 vart Hjartebanken i Arna kyrkjelyd tildelt Omsorgsprisen. Saman...   Les mer...

Arna og Ytre Arna kyrkjekor

Bli med i Arna og Ytre Arna kyrkjekor.    Les mer...

Strikk for livet

   Les mer...

Bønesamlingar i Arna kyrkjelyd

Velkomen til bønesamling i Arna kyrkjelyd, og til Tverrkyrkjelege bønesamligar...   Les mer...

Hjartebanken

Banken der du kan ta ut kapital som du ikkje har sett inn .    Les mer...

Klubben for funksjonshemma

   Les mer...

Livsnære grupper

Livsnære grupper er "små fellesskap i den store fellesskapen".  Somme kallar de...   Les mer...

Arna seniorsenter

Ope kvar tysdag og torsdag frå kl 10 - kl 15 i Arna kyrkjelydshus. Middagsse...   Les mer...

Arna kyrkjelydshus - Eit hus med mange rom

Arna kyrkjelydshus kan også leigast av privatpersonar.   Les mer...