Kalender

Nyheter

INTRO - infirmasjonsmøte om konfirmanttiden i Arna

Velkommen til INTRO - infirmasjonsmøte om konfirmanttiden i Arna. A...   Les mer...

Trusopplæring vår 2018

   Les mer...

Konfirmasjons-datoer 2019 og 2020

Her kan du se når det er konfirmasjoner i Arna kyrkje i 2019 og 2020.    Les mer...

Velkomen til søndagsskule

Løva Lenny gler seg til å treffe deg på søndagsskulen!    Les mer...

"Gud elskar ein glad gjevar"

Temagudstenester i Arna kyrkje våren 2018    Les mer...

Der det nye livet lever

Temakveldar i Arna kyrkjelydshus våren 2018    Les mer...

Babysang

   Les mer...

Frans av Assisis bøn

Til 150-årsjubileet for Arna kyrkje laga elevar ved Ådnamarka skule eit stort e...   Les mer...

Omsorgsprisen til Hjartebanken

22. januar 2017 vart Hjartebanken i Arna kyrkjelyd tildelt Omsorgsprisen. Saman...   Les mer...

Arna og Ytre Arna kyrkjekor

Arna og Ytre Arna kyrkjekor.    Les mer...

Strikk for livet

   Les mer...

Bønesamlingar i Arna kyrkjelyd

Velkomen til bønesamling i Arna kyrkjelyd, og til Tverrkyrkjelege bønesamligar...   Les mer...

Hjartebanken

Banken der du kan ta ut kapital som du ikkje har sett inn .    Les mer...

Klubben for funksjonshemma

   Les mer...

Livsnære grupper

Livsnære grupper er "små fellesskap i den store fellesskapen".  Somme kallar de...   Les mer...