Bønesamlingar i Arna kyrkjelyd

15.07.2014

Bønesamlingar i Arna kyrkjelyd

Velkomen til bønesamling i Arna kyrkjelyd, og til Tverrkyrkjelege bønesamligar.

Kvar tysdag kl 10.00 er det bønesamling i bønerommet i Arna kyrkjelydshus (2. høgda mot sør). Siste fredag i månaden er det tverrkyrkjeleg bønesamling.  Desse blir haldne rundt om i dei ulike kyrjer og bedehus i Arna.

I våpenhuset i Arna kyrkje er det ein bønekasse som ein kan leggja bøneemner i. Desse blir det bedt for på tysdagssamlingane.

Bønekalender for Arna kyrkjelyd og oversikt over dei tverrkyrkjelege bønesamlingane kan lastast ned her.