Arna kyrkjelydshus - Eit hus med mange rom

23.01.2013

Arna kyrkjelydshus - Eit hus med mange rom

Arna kyrkjelydshus kan leigast til dåpsfest, runde dagar, møter o.l.

Arna kyrkjelydshus har mange rom, og det er mogeleg å leiga eit eller fleire av dei, til å feira runde dagar, dåpsselskap, konfirmasjon, bryllaup .... Huset kan òg leigast til minnesamvere i samband med gravferd; då tilbyr vi ein ”pakke” som inkluderer dekking, servering og rydding av lokale.

Ta kontakt med kyrkjekontoret for leige av kyrkjelydshuset, tlf 55 36 22 70.
For minnesamvere, ta kontakt med leiaren for husstyret, Jorunn Dahle, tlf  934 32 970.