Babysang

01.12.2017

Babysang

VELKOMMEN PÅ BABYSANG!
Dette er ein fin møteplass for deg som er heime med ein baby. Her blir det sang, rytme og bevegelsesleik tilpassa barna. Kaffi, te og kjeks/frukt etter sangstunda.
Babysang passar for barn mellom 0 og 12 månader.

Første samling 4. januar, siste gong 7. juni. (Vi fylgjer skuleruta og har ikkje Babysang på fridagar.)

Tid og stad:Loftet i Arna kyrkjelydshus torsdagar kl. 10.30-12.00
Kr. 20,- kvar gong, inkl. servering. Ta gjerne med matpakke.
Vognparkering i kjellaren v/ kontora.

Facebook: Babysang i Arna