Flygelet er på plass!!

24.03.2015

Flygelet er på plass!!

Flygelet i Arna kyrkje er no kome på plass!

Onsdag 18. mars blei flygelet installert i kyrkja, og det skal no aklimatiserast og "bli vand med" rommet det skal stå i for all overskuelig framtid.
Vi takkar alle gjevarar, både privatpersonar, bedrifter og organisasjonar som har gitt pengar til flygelet og kjøpt tangentar. Utan desse midlane, ville ikkje dette prosjektet latt seg gjennomføre!

Du kan lesa meir om flygelet inne på våre sider om instrumentet.