Arna og Ytre Arna kyrkjekor

07.02.2016

Arna og Ytre Arna kyrkjekor

Bli med i Arna og Ytre Arna kyrkjekor.

Repertoar: Alt i frå jazz til tradisjonell

kyrkjemusikk og folketonar.

Hausten 2018: Prosjekt med Lina Sandell og Allehelgensmesse av Egil Hovland

Øvingar torsdagar kl 16.30 til 18.30

i kyrkjestova ved Arna kyrkje

Første øving i haust torsdag 23. august

Nye songarar er hjarteleg velkomne!

Ta evt kontakt med kantor Olav Arne Steinkopf (epost: os377@kirken.no)