Arna og Ytre Arna kyrkjekor

07.02.2016

Arna og Ytre Arna kyrkjekor

Bli med i Arna og Ytre Arna kyrkjekor!

Repertoar: Alt i frå jazz til tradisjonell
kyrkjemusikk og folketonar.

Hausten 2018: Allehelgensmesse av Egil Hovland

Øvingar torsdagar kl 16.30 til 18.30
i kyrkjestova ved Arna kyrkje

Nye songarar er hjarteleg velkomne!

Ta ev. kontakt med kantor Olav Arne Steinkopf (epost: os377@kirken.no)