Bli med i LGF-koret i Arna (Lovsong, gospel og forsongarkor)

26.08.2016

Bli med i  LGF-koret i Arna (Lovsong, gospel og forsongarkor)

Nytt tilbod i Arna. For ungdom og unge vaksne

 

LGF-koret er med på temagudstenester og evt andre band-gudstenester. Dei er med som forsongarar, men og har òg meir solistiske innslag i gudstenestane. Det vert øving ein torsdag i månaden i Arna kyrkje frå kl 18.00-19.30. Ta kontakt med kantor Olav Arne Steinkopf (47287242) for meir info eller møt opp i Arna kyrkje torsdag 22. september.