Arna seniorsenter

16.08.2013

Arna seniorsenter

Ope kvar tysdag og torsdag frå kl 10 - kl 15 i Arna kyrkjelydshus.
Middagsservering kl 12 - kl 14. God heimelaga mat til rimelig pris.

Seniorsenteret har stengt i skulen sine feriar, og startar nytt semester i august.

Tlf.: 55 24 13 13, tysdag og torsdag kl. 9-15.

Arna seniorsenter vil vere ein positiv samlingsplass for eldre i Arna.
Her kan ein treffe kjente, kjøpe middag eller ein kaffikopp, og slappe av i triveleg selskap.
Me har god plass til nye brukarar!

Ein kan tinge transport hjå Arna frivillighetssentral, ring seniorsenteret for avtale.

Frisør Doris Sæle: anna kvar tysdag/torsdag.
Fotterapeut Turid G. Ulevik: kvar tysdag/torsdag.

Ein gong i månaden er det andakt.
Elles ulik underhaldning i samarbeid med blant anna "Den kulturelle spaserstokk", og seniordans.

 

Dagleg leiar: Kari Aakre Høgli, 55 24 13 13.