Klubben for funksjonshemma

20.08.2013

Klubben for funksjonshemma

Arna kyrkjelyd har eit eige tilbod for vaksne med ulike funksjonshemmingar.

"Onsdagsklubben" held til i kyrkjestova kl 18-20, og er ein sosial møtestad der ein kan treffe andre, spele brettspel,  og prate, gjerne i følge med støttekontakt eller personale frå bufellesskap. 

Klubbkveldane vert avslutta med fellesskap rundt eit måltid.

Eing gong i månaden er det klubbgudsteneste der prest og kantor tek del.
Klubben har stengt i skulen sine feriar og fridagar.

Under Kulturdagane i Arna har Klubben eit ope arrangement med kafe og underhaldning.
Velkommen til eit inkluderande fellesskap!

Ny medlemmer er velkomne!
Ta gjerne kontakt med klubbleiar Sigurd på tlf. 47 25 60 69 for meir informasjon.