Klubben for funksjonshemma

20.08.2013

Arna kyrkjelyd har eit eige tilbod for vaksne med ulike funksjonshemmingar.

"Onsdagsklubben" er ein sosial møtestad der ein kan treffe andre, spele brettspel og prate, gjerne i følge med støttekontakt eller personale frå bufellesskap. 

Klubbkveldane vert avslutta med fellesskap rundt eit måltid.

Eing gong i månaden er det klubbgudsteneste der prest og kantor tek del.

Klubben har stengt i skuleferien, og startar opp att i august.

 

Under Kulturdagane i Arna har Klubben eit ope arrangement med kafe og underhaldning.
Velkommen til eit inkluderande fellesskap!