Diakoni

11.09.2013

Diakoni er kyrkjas medmenneskelege omsorg og fellesskapsbyggjande arbeid; i særleg grad alt som rettar seg mot menneske i naud.

Diakoni er eigentleg sjølve ”fyllet i kaka”; alt i kyrkja skal smaka av diakoni. Men det er òg samtidig eit eige ”kakestykke”.

Arna kyrkjelyd fleire konkrete diakonale tiltak:

  • Arna seniorsenter. Ope kvar tysdag og torsdag. Salg og heimkjøring av middag med meir. Dagleg leiar Gro Skjoldal, tlf. 55 24 13 13.
  • Klubben for funksjonshemma. Klubbkveld kvar onsdag kl 18-20. Gudsteneste ein gong i månaden. Dagleg leiar Sigurd Opheim, 472 56 069.
  • Songstund på Arna helseheim, siste måndag i månaden. Vil du vera med, ta kontakt med Evelyn Fasteland på tlf. 907 31 519.
  • Hjartebanken. Arbeidar for å byggja gode relasjonar mellom menneske, og spreia Guds kjærleik på alle område i livet.

Leiar for diakoniutvalet i Arna kyrkjelyd er Randi Stordal, tlf. 472 73 189.