TWEENS

04.08.2017

TWEENS

Tweens
For deg mellom 10-14 år. Søndag 11.30 -12.30 i kyrkjestova. (utstikkar frå kyrkjelydshuset med eigen inngang frå parkeringsplassen.)

Vi møtes ein gong i månaden og snakkar om tru og viktige emnar som opptar deg. Vi et popkorn J Datoar er: 26-27 august. Telttur i Osen.  17.september, 22.oktober, 19.november og 3. desember.

10.september. Familiegudsteneste. Hjelpe med hoppepute, snopekaster, Lenny osb.?

1. oktober. Haustakkefest. Hjelpe med kyrkjekaffi?

Pris: 50 kr året for medlemskap.
Facebook: Søndagsskule i Arna