Frans av Assisis bøn

08.08.2017

Frans av Assisis bøn

Til 150-årsjubileet for Arna kyrkje laga elevar ved Ådnamarka skule eit stort eksemplar av Frans av Assisis bøn, som hang framme i kyrkja i jubileumsåret (og året etter).

Det er no tatt ned. Men elevar ved same skule ("733-koret"), framførte bøna (nr. 733 i Norsk salmebok) på skulegudstenesta under bispevisitasen i desember 2016. Framføringa er lagt ut på you Tube, og kan høyrast her.