"Gud elskar ein glad gjevar"

30.12.2017

Temagudstenester i Arna kyrkje våren 2018

21.1  Det handlar om meir enn pengar

18.2  "Gjev, så skal de få" (Luk 6,38)

18.3  "Av ditt eige gjev vi deg attende"

22.4 Gjevarteneste i praksis

Det vil bli utarbeidd samtaleopplegg til kvart tema som kan lastast ned her.