Konfirmasjons-datoer 2019 og 2020

31.01.2018

Konfirmasjons-datoer 2019 og 2020

Her kan du se når det er konfirmasjoner i Arna kyrkje i 2019 og 2020.

Datoene for konfirmasjoner i 2019:
Søndag 5. mai

Lørdag 11. mai

Søndag 12. mai

Datoene for konfirmasjoner i 2020:
Søndag 3. mai

Lørdag 9. mai

Søndag 10. mai

I utgangspunktet er det to konfirmasjonsgudstjenester hver av dagene; kl 1030 og kl 1245. Avhengig av hvor mange som melder seg til konfirmasjon, ser vi om vi får fylt opp alle gudstjenestene.

I mai sender vi invitasjon til konfirmanttiden og på påmeldingen velger dere den datoen dere ønsker.

 

Kontakt kateketen i Arna kyrkje:

Cathrine Snipsøyr

Epost: cs262@kirken.no eller på telefon: 55362272