Allehelgensmesse av Egil Hovland

13.07.2018

Allehelgensmesse av Egil Hovland

Bli med i prosjektkor med Egil Hovlands Allehelgensmesse

Bli med i prosjektkor!

Allhelgensmesse av Egil Hovland

For mange er helgemessesøndag eller allehelgensdag ein viktig minnedag, kor ein kan gå på grava og tenne ljos og tenkje på generasjonane som har gått føre oss.

Egil Hovland si allhelgensmesse dannar ei vakker ramme rundt denne heilt spesielle dagen i kyrkjeåret.

Prosjektkorøvingar:

Torsdag 25. oktober kl 16.30-18.30 i Arna kyrkjelydshus

Torsdag 1. november kl 19.00-21.30 i Arna kyrkjelydshus

Fellesøving med orkester:

laurdag 3. november kl 11.00-15.00 i Ytre Arna kyrkje

Framføringar:

Sundag kl 11.00 i Ytre Arna kyrkje

Sundag 4. november kl 18.00 i Arna kyrkje

For fleire opplysningar kontakt kantor i Arna: Olav Arne Steinkopf

Tlf 47287242. Epost: os377@kirken.no