Temakveld 18. okt. kl. 19

16.10.2018

Temakveld 18. okt. kl. 19

UTENFORSKAP - FELLESSKAP
Temakveld med foredrag, samtale og fellesskap i
Arna kyrkjelydshus torsdag 18. oktober kl. 19.

Tone Totland frå Kirkens Bymisjon har kveldens hovedinnlegg.

Vi får også besøk av organisasjonen Bry deg, som driv klubbtilbod for barn og ungdom i Arna.
Home Start kjem også for å fortelje om oppstart av sitt arbeid i Arna.
Arna og Ytre Arna kyrkjekor deltek.

Det blir servering av kaffi, te, rundstykker og kaffimat.

Gratis inngang, men høve til å gje ei gåve til diakoniutvalet sitt arbeid.