Viktig informasjon

Plan for trosopplæring i Arna menighet og aktiviteter tilknyttet disse, blir utarbeidet i disse dager. Planen skal være vedtatt og iverksatt i løpet av 2016.
For enkelte av aldersgruppene mellom 0 og 18 år, vil det derfor en tid ikke være utarbeidet egne tiltak. Vi håper å ha dette på plass så snart det lar seg gjøre.

Følg med på siden her, så kommer det mer informasjon etterhvert.
Trosopplæring for 1 år
 

16.06.2015

TROSOPPLÆRING FOR 1 ÅRINGER

For 1 åringar tilbyr vi småbarnssong 3 gonger. Det forgår i Arna bedehus på Barnerøster. Der syng me nokre songar, høyrer ei historie frå bibelen og avsluttar med litt frukt eller kjeks.
Desse samlingane kan man fint ta med søsken. Inngang på oppsida.