Viktig informasjon

Plan for trosopplæring i Arna menighet og aktiviteter tilknyttet disse, blir utarbeidet i disse dager. Planen skal være vedtatt og iverksatt i løpet av 2016.
For enkelte av aldersgruppene mellom 0 og 18 år, vil det derfor en tid ikke være utarbeidet egne tiltak. Vi håper å ha dette på plass så snart det lar seg gjøre.

Følg med på siden her, så kommer det mer informasjon etterhvert.
Trosopplæring for 13 år
 

10.06.2018

Connection
Treff for alle 7. klassinger i Arna


Sted: Parkeringsplass ved kirken
Tid: mandag 18. juni kl. 17-19
Mat, lek, konkurranse med premie, sosialt,
samling. Ta med snop til snopebuffé.
Påmelding: sms 97 69 21 17

Gi beskjed om ev. allergier. Arrangør: Arna kirke
Det koster ingenting.


Arra