Viktig informasjon

Plan for trosopplæring i Arna menighet og aktiviteter tilknyttet disse, blir utarbeidet i disse dager. Planen skal være vedtatt og iverksatt i løpet av 2016.
For enkelte av aldersgruppene mellom 0 og 18 år, vil det derfor en tid ikke være utarbeidet egne tiltak. Vi håper å ha dette på plass så snart det lar seg gjøre.

Følg med på siden her, så kommer det mer informasjon etterhvert.
Trosopplæring for 14 år

16.06.2015