Diakoni og kultur

Strikkeklubb for vaksne

   Les mer...

Arna seniorsenter

Ope kvar tysdag og torsdag frå kl 10 - kl 15 i Arna kyrkjelydshus. Middagsse...   Les mer...

Livsnære grupper

Livsnære grupper er "små fellesskap i den store fellesskapen".  Somme kallar de...   Les mer...

Klubben for funksjonshemma

   Les mer...

Diakonalt arbeid i Arna kyrkjelyd

   Les mer...

Diakoni

Diakoni er kyrkjas medmenneskelege omsorg og fellesskapsbyggjande arbeid; i sær...   Les mer...

Hjartebanken

Banken der du kan ta ut kapital som du ikkje har sett inn .    Les mer...

Bønesamlingar i Arna kyrkjelyd

Velkomen til bønesamling i Arna kyrkjelyd, og til Tverrkyrkjelege bønesamligar...   Les mer...

Gudsteneste

Gudstenesta kvar sundag er sentrum i Arna kyrkjelyd. Her kan vi kome slik vi e...   Les mer...

Babysang

   Les mer...

Strikk for livet! strikkforlivet.no

   Les mer...

Flygelet er på plass!!

Flygelet i Arna kyrkje er no kome på plass!    Les mer...

Arna og Ytre Arna kyrkjekor

Bli med i Arna og Ytre Arna kyrkjekor!    Les mer...

Frans av Assisis bøn

Til 150-årsjubileet for Arna kyrkje laga elevar ved Ådnamarka skule eit stort e...   Les mer...

Grautlørdagar og litt til

Vi inviterer til lørdagsgraut og kjekke aktivitetar for alle aldersgrupper! K...   Les mer...

Temakveld 18. okt. kl. 19

UTENFORSKAP - FELLESSKAP Temakveld med foredrag, samtale og fellesskap i ...   Les mer...

Open kyrkjestove

Prat, tur og suppelunsj fredagar kl. 10.30-13.00      Les mer...