Diakoni og kultur

Strikkeklubb for vaksne

   Les mer...

Arna seniorsenter

Ope kvar tysdag og torsdag frå kl 10 - kl 15 i Arna kyrkjelydshus. Middagsse...   Les mer...

Livsnære grupper

Livsnære grupper er "små fellesskap i den store fellesskapen".  Somme kallar de...   Les mer...

Klubben for funksjonshemma

   Les mer...

Diakonalt arbeid i Arna kyrkjelyd

   Les mer...

Diakoni

Diakoni er kyrkjas medmenneskelege omsorg og fellesskapsbyggjande arbeid; i sær...   Les mer...

Hjartebanken

Banken der du kan ta ut kapital som du ikkje har sett inn .    Les mer...

50-årskonfirmantar i Arna kyrkje - 2013

30 av konfiirmantane frå 1963 møttest igjen 6. september.    Les mer...

Ynskjer du informasjon om konsertar sendt til din mobil?

Her i Arna kyrkje har vi ei rekkje spennande konsertar av forskjellige sortar. ...   Les mer...

Bønesamlingar i Arna kyrkjelyd

Velkomen til bønesamling i Arna kyrkjelyd, og til Tverrkyrkjelege bønesamligar...   Les mer...

Gudsteneste

Gudstenesta kvar sundag er sentrum i Arna kyrkjelyd. Her kan vi kome slik vi e...   Les mer...

Babysang

Babysang på loftet i kyrkjelydshuset i Arna. Det er torsdagar frå 7.se...   Les mer...

Thank God Is Friday (TGIF)

   Les mer...

Strikk for livet

   Les mer...

Flygelet er på plass!!

Flygelet i Arna kyrkje er no kome på plass!    Les mer...

50-årskonfirmantar i Arna kyrkje

11. oktober var 30 av konfirmantane frå 1965 samla til gudsteneste i Arna kyrkj...   Les mer...

Arna og Ytre Arna kyrkjekor

Arna og Ytre Arna kyrkjekor.    Les mer...

Omsorgsprisen til Hjartebanken

22. januar vart Hjartebanken i Arna kyrkjelyd tildelt Omsorgsprisen. Saman med ...   Les mer...

Søndagsfrukost for heile familien!

Søndag 22. oktober startar vi gudstenesta med å ete frukost saman!    Les mer...

Lørdagsgraut i kyrkjestova!

Ope hus lørdag 29. april mellom kl. 12 og 15.    Les mer...