Diakoni og kultur

Strikkeklubb for vaksne

   Les mer...

Arna seniorsenter

Ope kvar tysdag og torsdag frå kl 10 - kl 15 i Arna kyrkjelydshus. Middagsse...   Les mer...

Livsnære grupper

Livsnære grupper er "små fellesskap i den store fellesskapen".  Somme kallar de...   Les mer...

Klubben for funksjonshemma

   Les mer...

Diakonalt arbeid i Arna kyrkjelyd

   Les mer...

Diakoni

Diakoni er kyrkjas medmenneskelege omsorg og fellesskapsbyggjande arbeid; i sær...   Les mer...

Hjartebanken

Banken der du kan ta ut kapital som du ikkje har sett inn .    Les mer...

50-årskonfirmantar i Arna kyrkje - 2013

30 av konfiirmantane frå 1963 møttest igjen 6. september.    Les mer...

Ynskjer du informasjon om konsertar sendt til din mobil?

Her i Arna kyrkje har vi ei rekkje spennande konsertar av forskjellige sortar. ...   Les mer...

Bønesamlingar i Arna kyrkjelyd

Velkomen til bønesamling i Arna kyrkjelyd, og til Tverrkyrkjelege bønesamligar...   Les mer...

Gudsteneste

Gudstenesta kvar sundag er sentrum i Arna kyrkjelyd. Her kan vi kome slik vi e...   Les mer...

Babysang

   Les mer...

Thank God Is Friday (TGIF)

   Les mer...

Strikk for livet

   Les mer...

Flygelet er på plass!!

Flygelet i Arna kyrkje er no kome på plass!    Les mer...

50-årskonfirmantar i Arna kyrkje

11. oktober var 30 av konfirmantane frå 1965 samla til gudsteneste i Arna kyrkj...   Les mer...

Arna og Ytre Arna kyrkjekor

Bli med i Arna og Ytre Arna kyrkjekor.    Les mer...

Omsorgsprisen til Hjartebanken

22. januar 2017 vart Hjartebanken i Arna kyrkjelyd tildelt Omsorgsprisen. Saman...   Les mer...

Frans av Assisis bøn

Til 150-årsjubileet for Arna kyrkje laga elevar ved Ådnamarka skule eit stort e...   Les mer...

Orgelfest

   Les mer...