Faste aktivitetar
Måndag         
  kl. 9.00 - 15.00 Sakkeus Open Barnehage Kyrkjelydshuset 0-5 år m/foresatte
 Tysdag        
  kl. 10.00 - 15.00  Arna seniorsenter Kyrkjelydshuset  
  kl. 18.00 - 21.00 Smiling Tensing Kyrkjelydshuset - loftet Ungdomsskulen
  kl. 18.30 - 20.30 Arna og Ytre Arna kyrkjekor Kyrkjelydshuset / kyrkjerommet Vaksne
  kl. 19.00 - 21.00 K-Forum Kyrkjelydshuset (ein tysdag i månaden) Vaksne, kvinner
 Onsdag        
   kl. 18.00 - 20.00 Klubben for psykisk utviklingshemma         . Kyrkjelydshuset Vaksne
 Torsdag        
   kl. 10.00 - 15.00 Arna seniorsenter Kyrkjelydshuset  
   kl. 10.30 - 12.00 Babysang Kyrkjelydshuset, loft 0-12 mnd.
   kl. 20.00 - 23.00 Strikkekafé Kyrkjelydshuset siste torsdag i månaden Vaksne
 Fredag        
         
 Laurdag        
         
 Søndag kl. 11.00 Gudsteneste Arna kyrkje Alle
   kl. 11.30 - 12.15      Søndagsskule Kyrkjelydshuset (se egen plan)