Faste aktivitetar
Måndag         
  kl. 9.00 - 15.00 Sakkeus Åpen Barnehage Kyrkjelydshuset  
 Tysdag        
  kl. 10.00 - 15.00  Eldresenteret Kyrkjelydshuset  
  kl. 19.00 - 20.30 Arna Ungdomskor Kyrkjelydshuset - loftet Ungdomsskulen
  kl. 18.30 - 20.30 Arna og Ytre Arna kyrkjekor Kyrkjelydshuset / kyrkjerommet Vaksne
  kl. 19.00 - 21.00 K-Forum Kyrkjelydshuset (ein tysdag i månaden) Vaksne, kvinner
 Onsdag        
   kl. 18.00 - 20.00 Klubben for psykisk utviklingshemma Kyrkjelydshuset
 Torsdag        
   kl. 10.00 - 15.00 Eldresenter Kyrkjelydshuset
   kl. 16.00 - 19.00 Åpent Hus for ungdommer Kyrkjelydshuset (annankvar torsdag) fra 8. klasse og oppover
   kl. 20.00 - 23.00 Strikkeklubben Kyrkjelydshuset kvar siste torsdag i månaden Vaksne, kvinner
 Fredag        
   
 Laurdag        
   
 Søndag        
   kl. 11.15 (ca) - 12.15 (ca) Søndagsskule Kyrkjelydshuset (ein gong i månaden)