Gudstenester

Gudstenester i Arna og Ytre Arna

Her finn du gudstenestelista for Arna kyrkje og Ytre Arna kyrkje .    Les mer...

Bli med i LGF-koret i Arna (Lovsong, gospel og forsongarkor)

Nytt tilbod i Arna. For ungdom og unge vaksne      Les mer...

Gudsteneste

Gudstenesta kvar sundag er sentrum i Arna kyrkjelyd. Her kan vi kome slik vi e...   Les mer...

Bønesamlingar i Arna kyrkjelyd

Velkomen til bønesamling i Arna kyrkjelyd, og til Tverrkyrkjelege bønesamligar...   Les mer...