Vigsel
 

12.09.2013

Går de med planar om gifta dykk?

Vigsel

Dersom de går med planar om å inngå ekteskap i Arna kyrkje – eller Takvam kapell – tak kontakt med Kyrkjetorget i god tid for å reservera tidspunkt, telefon: 55 59 32 10, kl 09-14. 1-3 månader før vigselen må ein ta kontakt med Skatt Vest, tlf. 800 80 000. Dei ordnar dei formelle sidene ved vigselen (prøving av ekteskapsvilkår).

Når vigselsdatoen nærmar seg, vil presten ta kontakt for nærmare samtale og planlegging. Brudeparet kan gjerne ta direkte kontakt med kantor for å avtala musikk.

Vil de lytta til aktuelle bryllaupsmarsjar, klikk her.

Vil de vita meir om korleis ein vigsel i kyrkja føregår, klikk her.